Beregning af basisscenarie
Del artikel Print

Beregning af basisscenarie

Planlagte klimatilpasningstiltag skal holdes op imod et referencescenarium, der indeholder de forventede klimaeffekter og den tilpasning, der sker løbende af sig selv.


Tilpasningen inddeles i to typer: 1) den der sker spontant (ad hoc) og 2) den planlagte, som sker på baggrund af politiske beslutninger.


Hvis man vil vurdere, om man vil gennemføre et planlagt tiltag, kan man sammenligne med et reference-scenarium tillagt de forventede klimaeffekter og tillagt ad hoc-tilpasningen. Reference-scenariet opgøres som udgangspunkt uden klimaeffekter (trin 1 på figur), hvorefter de forventede klimaeffekter inklusive ad hoc-tilpasningen lægges til reference-scenariet (trin 2). Ud fra dette reference-scenarium kan man vurdere, om de planlagte tilpasningstiltag giver en samfundsøkonomisk gevinst i forhold til en situation, hvor der alene vil være ad hoc-tilpasning (trin 3).

Illustration af klimatilpasningens tre trin (Kilde: DMU)

                        

Planlagt eller ad hoc-tilpasning

Ad hoc-tilpasning er karakteriseret som de enkelte forbrugeres, producenters og det offentliges reaktion på de fysiske klimakonsekvenser inden for de givne lovgivningsmæssige, økonomiske og teknologiske rammer. Det kan for eksempel være boligejere, der af sig selv stormsikrer taget. Det er tilpasning, som foretages i tide og af egen drift.


De planlagte tilpasningstiltag kan være af meget forskellig karakter, lige fra anlægsarbejder til rådgivning og information. Den planlagte tilpasning foretages ofte som følge af ny eller ændret regulering, herunder økonomiske styringsmidler som tilskud, skatter, afgifter osv.

 

Et eksempel på spontan og planlagt tilpasning kan være, at klimaændringer medfører længere vækstsæson for landbrugsafgrøder. Som konsekvens heraf tilpasser landbruget sig spontant ved at dyrke afgrøder længere (måske høste to gange).

 

Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at skelne mellem den spontane (ad hoc) tilpasning og den planlagte tilpasning. Noget tilpasning vil befinde sig i en gråzone midt imellem. Teknologiudvikling der foregår spontant, vil for eksempel være ad hoc-tilpasning, men kan også være resultatet af målrettet forskningsindsats og vil dermed være planlagt.

Senest redigeret: 10-08-2022