Fingerplanen
Del artikel Print

Fingerplanen

Grønne fingre i planlægningen af hovedstadsområdet

 

Fingerplanen er undtagelsen fra hovedreglen om, at staten som udgangspunkt overlader den fysiske planlægning til kommunerne. Siden 1947 har Fingerplanen dannet grundlag for den tværkommunale planlægning af hovedstadsområdets byudvikling, overordnede infrastruktur og grønne kiler.

 

Da Fingerplanen blev revideret i 2013 fremgik det, at en af planens tre overordnede mål er, at Fingerplanen skal understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning. Det sker blandt andet ved at åbne for, at hovedstadsområdets grønne kiler kan anvendes i klimatilpasningen - eksempelvis til etablering af regnvandssøer og kanaler, som samtidig kan bidrage til øget rekreativ værdi.

 

Fingerplanen blev revideret igen i 2017. Her har man fastholdt muligheden for, at hovedstadsområdets grønne kiler og grønne bykiler kan anvendes til klimatilpasning.

 

Fingerplanen er senest revideret i 2019.

Senest redigeret: 12-07-2023