Lynnedslag
Del RSS RSS Print

Lynnedslag

Klimaændringerne kan medføre hyppigere tordenvejr og flere lynnedslag.

 

Husforsikringen dækker skader på huset og faste installationer ved lynnedslag, mens indboforsikringen dækker kortslutningsskader på indbo.

 

Her kan du læse om hvilke skader ved lynnedslag, der typisk er dækket af almindelige forsikringer, og hvad forsikringsselskaberne forventer, du gør, for at begrænse skaderne, så du kan få erstatning. Du skal dog altid kontakte dit forsikringsselskab for at høre præcis, hvordan du er dækket.

 

Erstatning ved skader på huset

 

Erstatning ved skader på mennesker


Læs mere om forsikringsdækning ved lynnedslag hos Forsikring & Pension. Her finder du også gode råd om, hvad du kan gøre før, under og efter et lynnedslag. 

Senest redigeret: 21-09-2018

Kontakt

LOADEMAIL[mle]DOMAIN[forsikringogpension.dk]Marlene Lisa Eriksen
Forsikring & Pension
Tlf.:41 91 91 48