Behov for omrigning af fartøjer og nye former for fiskeriforvaltning
Del artikel Print

Behov for omrigning af fartøjer og nye former for fiskeriforvaltning

Klimaændringerne vil betyde, at fiskeriteknologi og udstyr skal nyudvikles. Forvalterne må tage ændringerne i betragtning, når fiskekvoterne skal uddeles.

Hvad betyder temperaturstigningen for udviklingen i en fiskebestand? Hvilken indflydelse har de nye arter på de eksisterende? Æder de hinanden eller konkurrerer de om føden? Hvilke lande har ret til at fiske hvilke fisk, når fiskene flytter sig på grund af klimaforandringer? Og hvad er en bæredygtig bestand, når bestanden er helt ny i et område?

Fremtidens fiskeriregulering og kvotetildeling skal tage højde for de nye spørgsmål, som klimaforandringerne rejser.

Tabte fiskerimuligheder erstattes med nye
Danske fiskere får hvert år en fast andel af alle de fisk, der kan fiskes i EU's farvande. Andelen baseres på det historiske fiskeri, som danske fiskere har haft i de enkelte farvande.

Hvis de traditionelle fisk forsvinder fra danske fiskeres fangstområder og erstattes af nye arter, kan danske fiskere i stedet udnytte de nye muligheder.

Det kan betyde, at fiskerne skal længere væk fra Danmark eller fiske andre/nye arter.


Fartøjer og redskaber skal rigges om
Danske fiskeres fartøjer og redskaber er indrettet til at fange de fisk, der i dag lever i Nordsøen og Østersøen.

Hvis de traditionelle arter forsvinder og erstattes af nye, skal fartøjer og redskaber rigges om, så de passer til de nye arter. Det kan betyde investeringer i nye fartøjer og redskaber. 

Fangstens kvalitet skal sikres
Med stigende temperaturer, vil det være nødvendigt at revurdere den måde, fangsten opbevares på ombord på skibene. Skibene skal måske rigges om, så de opfylder nye krav til kvalitet og hygiejne.

Allerede i dag kan vandtemperaturen variere meget, hvor der eksempelvis i sommermånederne kræves særlige køleforanstaltninger for effektiv og hurtig køling af fangsten.

Den mest effektive køling opnås ved at komme fisken i isvand i isolerede containere ombord. Det betyder, at losning af fangsten skal kunne håndtere containerne af forskellige størrelser, der er tilpasset det aktuelle fartøj.
 
Opbevaringen i land skal gennemgås og forarbejdningsindustrien skal omstille sig fra at forarbejde traditionelle fiskearter til at forarbejde de nye arter.

Afsætningsmulighederne på markedet skal undersøges. Der skal investeres i markedsføring af de nye arter og produkter. 

Senest redigeret: 10-10-2020