Lovstof om fiskeri
Del artikel Print

Lovstof om fiskeri

Fiskeriloven udgør det samlede, overordnede regelsæt for regulering af fiskeri i saltvand og i ferskvand og dermed et sammenhængende regelsæt for erhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri.
 
I medfør af loven indgår natur- og miljøhensyn, som et integreret led i reguleringen af det nationale fiskeri.
 
De bekendtgørelser, som udstedes med hjemmel i fiskeriloven med henblik på regulering af fiskeriet, skal sikre en bæredygtig udvikling både i bevaringsmæssig henseende og i forhold til mulighederne for erhvervsmæssigt fiskeri og dertil knyttede erhverv, samtidig med, at der sikres grundlag for et rekreativt fiskeri.
 
I medfør af fiskeriloven fastsættes der endvidere regler eller træffes bestemmelser med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger på fiskeriets område, ligesom der fastsættes regler og iværksættes foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde Fællesskabets forordninger på fiskeriområdet.