Regnbueørred trives ikke ved højere temperaturerColourbox
Del artikel Print

Regnbueørred trives ikke ved højere temperaturer

Stigende vandtemperaturer vil give dambrugsopdræt af regnbueørred problemer med sygdomme og øge behovet for vandudskiftning, køling og/eller avlsarbejde med udvikling af varmetolerante fisk.

Der opdrættes primært regnbueørred i de traditionelle danske dambrug. Regnbueørred trives ikke ved temperaturer ret meget over 20 ºC.

De højere temperaturer giver dog mulighed for opdræt af andre arter. Allerede på nuværende tidspunkt er der mulighed for at opdrætte yngel af sandart i indendørs opvarmede systemer, og der gennemføres forsøg med at afslutte opdrætsforløbet i traditionelle ørreddambrug om sommeren, hvor disse er varmest. En forlængelse af denne opdrætsperiode vil være til fordel for en sådan type opdræt.

Begrænset adgang til kølevand fra åer
I de traditionelle dambrug er vandudskiftningen i opdrætsbassinerne baseret på vand fra naturlige vandløb. Disse dambrug vil teknisk set kunne kompensere for øgede temperaturer i dammene ved at udskifte større mængder vand.

Der er dog begrænsninger på dambrugenes adgang til å-vand og derfor for mulighederne for sådanne reguleringer.

Elektrisk køling kan være en mulighed 
For mere moderne opdrætssystemer, som modeldambrug, hvor der anvendes recirkulationsteknologi, vil det være teknisk muligt at sætte temperaturen ned, eksempelvis ved hjælp af køletårne. Dette vil selvsagt være forbundet med en driftsudgift til køling.

Mulighed for at opdrætte varmetolerante arter
Avlsarbejde med henblik på fremme af varmetolerante egenskaber i regnbueørred vil med stor sandsynlighed kunne forbedre erhvervets situation i et varmere klima.

Parasitter, vira og bakterier
Den stigende temperatur vil også betyde, at bakterier, vira og parasitter, der ikke tidligere har kunnet klare sig i det danske vandmiljø, vil få chancen for at etablere sig og give problemer for fisk og fiskeopdrættere.

Der skal således etableres og opretholdes et beredskab, der kan være behjælpelig i forebyggelse, diagnosticering og behandling af disse nye patogener og eventuelt zoonoser. 

 

Opdræt af alternative arter

Opdræt af alternative og mere varmetolerante arter kan fungere som supplement til den eksisterende produktion og i bedste fald kompensere for en reduceret indtjening på opdræt af ørred. 

 

Men det er ikke tilstrækkeligt, at en given art har en foretrukken temperatur, der passer til de ændrede miljøforhold. Man skal kende den nye arts fulde livscyklus fra hold af moderfisk til salgsklar fisk, herunder den rette fodersammensætning til alle fiskestørrelser, optimal bestandstæthed, krav til vandkemi samt udformning af opdrætsanlæg. 

Senest redigeret: 23-05-2022