Mulighed for opdræt af nye arter som havbars og guldbrasen
Del artikel Print

Mulighed for opdræt af nye arter som havbars og guldbrasen

Stigende havtemperaturer kan betyde, at opdræt af regnbueørred er på retur. Til gengæld kan det blive muligt at opdrætte nye arter såsom havbars og guldbrasen.

Regnbueørred kræver kølige vande. Derfor kan opvarmning af havene i sidste instans betyde, at saltvandsopdræt af regnbueørred i danske farvande forsvinder. Allerede med de nuværende temperaturer er regnbueørrederne i varme somre meget modtagelige over for bakterielle sygdomme.

Øget behov for medicinering 
Langt de fleste fisk er før udsætningen i havbrugsburene blevet vaccineret mod disse sygdomme. Imidlertid har vaccinen svært ved at beskytte fiskene ved langvarige, høje temperaturer, og derfor kan det også blive nødvendigt at medicinere fiskene.

Mulighed for opdræt af nye arter
De stigende havtemperaturer medfører imidlertid, at der åbnes mulighed for opdræt af andre arter, som for eksempel havbars og guldbrasen, som ligeledes trives ved højere temperaturer. Nogle af disse nye arter i danske farvande er allerede kendte som opdrætsfisk i det sydlige Europa, og det vil være muligt at overføre kendt viden omkring denne type opdræt.

For andre arter, som for eksempel multen, vil det være nødvendigt at gennemføre et forsknings- og udviklingsarbejde, så man kender alle fiskens livsstadier og de optimale betingelser for et bæredygtigt opdræt.

Kobling mellem landbaseret opdræt og havbrugsteknologi
De indre danske farvande er kendetegnet ved høje temperaturer om sommeren og lave temperaturer om vinteren, hvilket ikke er fordelagtigt i opdrætsøjemed. De høje sommertemperaturer kan eventuelt udnyttes til færdigfodring af fisk i netbure hen over sommeren. Sættefiskene til disse anlæg skal være tilstrækkeligt store til, at færdigfodring i netbure er mulig før temperaturerne falder om efteråret.

En sådan strategi er forenelig med tekniske/økonomiske forhold i de intensive recirkulerede anlæg, hvor sættefiskene kan produceres. I de intensive recirkulerede anlæg vejer udgifterne til produktionssystemerne til færdigfodring af fisk nemlig tungt, idet der her er tale om store mængder fisk. Der vil dermed kunne skabes en positiv synergieffekt ved kobling af denne landbaserede opdrætsteknologi til havbrugsteknologi for slutopdræt af store fisk.

Senest redigeret: 10-10-2020