Analyse med særligt fokus på Danmark
Del artikel Print

Analyse med særligt fokus på Danmark

Dansk rapport sætter fokus på klimaeffekter, tilpasning og sårbarhed.  Den 5. hovedrapport fra FN's klimapanel (IPCC) er opdelt i tre arbejdsgrupper. Arbejdsgruppe II udkom med deres rapport i foråret 2014. Her samles viden om klimaeffekter, klimatilpasning og sårbarhed på verdensplan. Forskningscentret CRES har sammenstillet information fra rapporten, som er relevant for Danmark samt suppleret med regionale forskningsresultater. På denne side bringes et sammendrag af rapporten. 

 

Rapporten tager udgangspunkt i Danmark, hvor temperaturen stiger i takt med den globale opvarmning. Danmark vil fremover få vådere vintre og mere tørre somre, og samtidig vil det ekstreme vejr og de ekstreme hændelser som for eksempel oversvømmelser og tørke blive mere ekstreme og hyppigere. Selvom enkeltstående ekstremhændelser i de senere år ikke direkte kan tilskrives den globale opvarmning, øges sandsynligheden for sådanne hændelser i takt med opvarmningen.

 

I de seneste årtier har klimaændringer påvirket både naturlige og menneskeskabte systemer på alle kontinenter og på tværs af oceaner. Klimaeffekterne i Danmark og det nordlige Europa afviger på mange parametre fra effekterne i det sydlige Europa. Sydpå er man i højere grad sårbar over for for eksempel mere tørke og flere hedebølger, end det er tilfældet nord på.

 

I Nordeuropa er behovet for tilpasning til mere ekstreme nedbørshændelser større end i Sydeuropa. Ikke desto mindre vil en række klimaeffekter i det sydlige Europa også indirekte påvirke Danmark.

 

Forskelle i sårbarhed og eksponering rundt om i verden er betinget af ikke-klimatiske faktorer og uligheder, der ofte skyldes forskelle i udvikling. Stærke økonomier vil typisk være mindre sårbare end for eksempel udviklingslande i udsatte områder.

 

Sårbare områder i Danmark

Rapporten har fokus på særligt udsatte områder i Danmark:

 

Ferskvand

Læs mereLuk

 

Landbaserede økosystemer

Læs mereLuk

 

Kystnære områder

Læs mereLuk

 

Fødevare-forsyningssikkerhed og fødevareproduktion

Læs mereLuk

 

Urbane områder og infrastruktur

Læs mereLuk

 

Senest redigeret: 21-03-2023