Fremtidens grundvand (opdateres ikke)Colourbox
Del artikel Print

Fremtidens grundvand (opdateres ikke)

Dette værktøj opdateres ikke længere, vi opfordrer til at bruge Screeningsværktøjet KAMP i stedet.

 

Dette værktøj er et screeningsværktøj til at undersøge variationer i grundvandsdannelse og dybde til grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Med grundvandskortene kan du få et indtryk af, om et område bliver berørt af ændringer i grundvandsstand og grundvandsdannelse.

Formålet med grundvandskortene er at give et landsdækkende screeningsgrundlag med information om fremtidens grundvandsforhold.

Målgruppen for grundvandskortene er planlæggere i kommuner og vandselskaber samt andre, der arbejder med klimatilpasning.

Med værktøjet kan du vælge følgende datasæt:

  • Middelgrundvandsstand for det øverste frie grundvandsspejl.
  • Værdi for en høj grundvandstand i det øverste frie grundvandsspejl, der repræsenterer højeste 5-døgns grundvandsstand, der overskrides i gennemsnit én gang hvert 10. år.
  • Middel grundvandsdannelse i den dybde, hvorfra grundvandsindvindinger typisk foregår.
  • Grundvandsdannelse der repræsenterer laveste årlige grundvandsdannelse, der underskrides i gennemsnit hvert 10. år.

  

Alle datasættene kan ses for det nuværende klima (1991-2010) samt ændring for det fremtidige klima for perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990.

Data i værktøjet er udviklet af GEUS med støtte fra den daværende Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning. Hvis du har kommentarer til kortet, er du velkommen til at skrive til klimatilpasning@mst.dk.

Værktøjet har udelukkende vejledende karakter. Anbefalingen er, at man får foretaget en nærmere analyse, inden der bliver iværksat eventuelle tiltag.

 

Kortlægningen er baseret på DK-model2009, som ikke omfatter Samsø og Læsø kommuner.

 

Senest redigeret: 01-08-2019