Eksempler på klimatilpasning - Skove

Eksempler på klimatilpasning - Skove

Her kan du læse om eksempler på tilpasning af skove.
Sydfyn giver hjælpende hånd til hasselmusen

Sydfyn giver hjælpende hånd til hasselmusen

3.december 2015
Hasselmus, birkemus og flagermus er blandt de arter, som nyder godt af et projekt, der hjælper dyrelivet med at tilpasse sig klimaforandringerne. Projektet skal tilskynde især landmænd til at pleje læhegn på en måde, der skaber gode betingelser for planter og dyreliv. På den måde bliver de levende hegn til korridorer, som dyrene kan bruge til at søge hen, hvor betingelserne er gode. Dermed undgår de at bukke under, når forandringerne i klimaet gør deres nuværende levested dårligere for dem. Projektet, der er støttet af EU, udnytter gode erfaringer fra Tyskland. De tyske metoder har vist sig gunstige, og kommer nu danske dyr og planter til gode.
Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven

Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven

3.december 2015
Et anlæg af små dæmninger og såkaldte ”munke” vil fremover holde på regnvandet i Hareskoven, så massive skybrud ikke oversvømmer den nærliggende Hareskovby. Derudover dannes nye vådområder i skoven, som forøger biodiversiteten til glæde for skovens dyr og gæster.
Lystrup sikret mod oversvømmelse

Lystrup sikret mod oversvømmelse

3.december 2015
Lystrup nord for Aarhus blev hårdt ramt af oversvømmelser ved et skybrud i august 2012. Huse og veje stod under vand, der forrettede skader for millioner. For at forhindre gentagelse ændrer forsyningsselskabet Aarhus Vand og Aarhus Kommune regnvandets vej under skybrud gennem byen på 12 afgørende steder i et projekt, der er færdigt i 2017. Byen sikres af nye vandforløb, et nyt vejforløb, parker og grønne områder med nye søer og render. Et nyt rør under motorvejen mod øst og en ny passage for regnvand mod vest leder vandet over på den anden side af motorvejen til vådområder, hvor det ikke gør skade.
Nye skove er tilpasset fremtidens klima

Nye skove er tilpasset fremtidens klima

1.oktober 2013
Klimaforandringerne er tænkt med i to skovrejsningsprojekter vest for Hillerød. Artsblandingen skal kunne modstå de store storme og samtidig beskytte grundvandet. (Opdateret)
Skoven skal forny sig selv

Skoven skal forny sig selv

3.juni 2009
På Gjorslev Gods på Stevns er nåletræerne på vej ud. Et ændret klima vil gøre det til en bedre forretning at satse på løvskov.
Viser 1 - 5 ud af 5
Gå til de nyeste eksempler