Del artikel Print
Skovenes modstandskraft bliver svækket af klimaforandringerne

Skovenes modstandskraft bliver svækket af klimaforandringerne

Ny forskning fra Firenze Universitet viser, at verdens skove får stadigt sværere ved at reetablere sig i kølvandet på naturlige hændelser som tørke og brande såvel som antropologisk skovrydning.

Et forskerholdhar via satellitdata fra de sidste 20 år studeret den globale vegetation. De forsat højere temperatur viser sig at have en negativ effekt på skove i tropiske, subtropiske og tempererede egne, hvor størstedelen af jordens skove findes. Kun i de kolde egne virker klimaforandringer til at være til fordel for skovene.

 

I forbindelse med den langvarige hedebølge i det sydlige Europa i år har der været 2000 naturbrande. Gennemsnittet for naturbrande i Europa over de sidste 15 år ligger kun på 520 brande årligt. Hvis skovene ikke lykkes med at gendannes kan skovene ende som savanne, hvilket tæller negativt i CO2-regnskabet.

 

Skovene er i sig selv i balance mellem optaget og frigivet CO2, men er de ikke i stand til at gendannes efter at have taget skade, udledes der store mængder af det biologiske kulstoflager, der yderligere stimulerer klimaforandringer.

 

Forskerholdets leder Giovanni Forzieri peger på, at en løsning på udfordringen kan være at styrke skovenes naturlige biodiversitet i træer. Desto flere forskellige typer træer, desto nemmere har skovene ved at komme sig, når de har oplevet et tab af vegetation.

 

Kilde: TV2