Del artikel Print
Rødovre fremmer naturen i sammenspil med klimatilpasning.

Rødovre fremmer naturen i sammenspil med klimatilpasning.

På trods af at være den kommune i Danmark med mindst vild natur, formår Rødovre at tænke biodiversitet sammen med klimatilpasning.

Rødovre Kommune kombinerer forskellige former for bæredygtighed i et område der kaldes Irmabyen, hvor man med en helhedsorienteret tilgang har tænkt klimatilpasning sammen med biodiversitet. Ifølge en rapport fra FN's Klimapanel (IPCC), er begge problematikker nemlig tæt forbundet, og bør derfor også løses sammen. 

 

I Rødovre Kommune har det handlet om at klimasikre kommunens mest udsatte områder mod oversvømmelser. Her forsinker man vandet i kanaler, lavninger i græs, små søer og man har sågar indført en ny å, til at hjælpe vandet på vej mod kloakken. Mange af disse områder er beplantet med vilde blomster, for på den måde at kombinere biodiversitet med byplanlægningen. Samme holistiske tankegang går igen i Irmabyen, hvor såkaldte blågrønne projekter fylder mere og mere. 

 

Kilde: Ingeniøren