Del artikel Print
Vejviser til helhedsorienteret risikostyring af oversvømmelse

Vejviser til helhedsorienteret risikostyring af oversvømmelse

Kystdirektoratet har udgivet en vejviser rapport til kommuner, der har fokus på håndteringen af risikoen for oversvømmelse.

Rapporten har til formål at hjælpe ledere og medarbejdere i kommunerne med klimatilpasning i forhold til håndtering af oversvømmelsesrisikoen.

Løsningsmulighederne beskrives via en 12-trins metode til helhedsorienteret planlægning der inddrager analyse af alle fire kilder for vand i vandkredsløbet, nedbør, havvand, grundvand og vandløb. 

 

Læs vejviser rapporten her.