Del artikel Print
Coast to Coast Climate Challenge markerer afslutning på 6 års arbejde

Coast to Coast Climate Challenge markerer afslutning på 6 års arbejde

Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) har afholdt konferencen ”Done, What’s Next?” samt udgivet en samlet rapport med projektets 24 delprojekter.

Projektet Coast to Coast Climate Challenge havde til formål at skabe et grundlag for et bredt samarbejde omkring kommuners klimatilpasningsplaner. Projektet tog udgangspunkt i Region Midtjyllands kommuner samt de kommuner, der grænsede op til regionen.

 

Vand har fungeret som den røde tråd gennem C2C CC-projektet og de 24 delprojekter, hvis resultater nu er samlet i en rapport. Alle har de det til fælles, at de er forberedende og igangsættende. Hvor nogle delprojekter har omhandlet opbygningen af et vidensgrundlag for de øvrige projekter, har andre omhandlet konkrete problemstillinger om klimatilpasning i de enkelte kommuner.

 

Den 19-20 september 2022 afholdte C2C CC sammen med COST (European Cooperation in Science and Technology) konferencen ”Done, What’s Next?”, der markerede den kommende afslutning på begges projekter.

 

C2C CC’s resultater blev præsenteret og debatteret, og der blev sat fokus på, hvordan man kan få disse resultater og viden ført videre i nye projekter.

 

 

Kilde: c2ccc.eu