Del artikel Print
Ny risikokortlægning forudser kæmperegning til Odense

Ny risikokortlægning forudser kæmperegning til Odense

En ny risikokortlægning udarbejdet af LHN Water for Odense kommune, viser en mulig fremtidig regning på 100 mio. kr. forårsaget af klimaforandringer.

Rapporten fokuserer især på hvordan en fortsat stigende mængde af vand, både for oven, nedefra og fra jorden, kan have alvorlige konsekvenser for bygninger og generel infrastruktur. 

 

Konkret er skaderne beregnet for syv områder - blandt andet bygninger, transport, rekreative områder og tabt arbejdsfortjeneste - og fordeler sig med 59 millioner for nedbør/skybrud og 39 millioner for stormfloder. 

 

Beløbet er regnet frem til 2122, med forventningen om at beløbet stiger jo længere hen i fremtiden vi kommer. Heldigvis er der stadig tid til- og mulige løsninger for klimatilpasningsprojekter i fremtiden, til at afværge den store million regning.

 

 

Kilde: Fyens.dk