Del artikel Print
Ny natur skal beskytte Vejle og Dragør mod oversvømmelse

Ny natur skal beskytte Vejle og Dragør mod oversvømmelse

Vejle og Dragør får støtte til at beskytte deres kyststrækninger mod oversvømmelser.

De to byer er udvalgt, som en del af partnerskabet "Byerne og det stigende havvand", som Realdania står bag i samarbejde med Miljøministeriet. Vejle og Dragør har udarbejdet udviklingsplaner, og det er disse planer, der nu støttes med henholdsvis 24,7 mio. kr. og 18 mio. kr. Centralt for begge planer er brugen af naturbaserede og adaptive løsninger, der kan tilpasses gradvist stigende havvand.

 

Vejles udviklingsplan ”Membranen – Naturbaseret rekreativ stormflodsbeskyttelse i Vejle” er første etape af en samlet, innovativ stormflodsstrategi. Projektet omfatter, at man hæver terrænet langs en populær gåturs-strækning og dækker det med en membran, der med tiden kan optage forskellige planter og materialer. Det skaber et varieret og rekreativt landskab, hvis evne til at håndtere vandet vil vokse over tid.

 

Dragørs udviklingsplan ”Dragør som klimarobust kystkommune” er en samlet plan for hele kommunens kyststrækning. Den del af planen, der støttes, indebærer etablering af et landskabsdige, der skal hindre vandet i at nå længere ind samtidig med, at det skal kunne bruges rekreativt.

 

Kilde: Realdania.dk