Del artikel Print
Ny tørkeerstatningsordning vedtaget

Ny tørkeerstatningsordning vedtaget

Fra den 1. juli 2022 kan man få erstatning for bygningsskader forårsaget af langvarig tørke

Langvarig tørke i sommeren 2018 gjorde, at ca. 200 husejere oplevede revnedannelser og sætningsskader pga. udtørring af jorden under deres ejendom. På det tidspunkt var der ikke forsikringsdækning for sådanne skader.

 

Det vil en ny tørkeerstatningsordning råde bod på. Ordningen vil blive administreret af Stormrådet, der i forbindelse med lovændringen ændrer navn til Naturskaderådet. Tørkeerstatningsordningen vil være endnu en af de katastrofeordninger, som tilbydes, når forsikringen ikke dækker. De øvrige er stormflodsordningen, oversvømmelsesordningen og stormfaldsordningen. Den nye ordning vil blive dækket af den nuværende afgift for de øvrige skadesordninger.

 

Hvis man efter den 1. juli 2022 oplever tørkeskader på sin ejendom, skal man anmelde skaden i Stormbasen (fremadrettet Naturskadebasen). Anmeldelsen sendes videre til ejendommens forsikringsselskab, som vil behandle sagen fra start til slut.
Forsikringsselskabet iværksætter en undersøgelse af skadesstedet, hvor det vurderes, om der har været en tørkesituation. Naturskaderådet vil herefter afgøre om anmeldelsen skal behandles efter tørkeskadeordningen.

 

Kilde: Stormrådet (det kommende Naturskaderådet)