Del artikel Print
Én million dyre- og plantearter er truet af udryddelse

Én million dyre- og plantearter er truet af udryddelse

Stor FN-rapport advarer om global biodiversitetskrise, i en sådan grad, at det truer menneskets livsgrundlag.

Ipbes (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) er et FN-organ, som har til opgave at dokumentere, hvordan det står til med den globale biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester.


De har udarbejdet en 1.800 siders lang rapport, hvis hovedbudskab lyder på, at op imod én million arter at planter og dyr er truet af udryddelse. Aldrig før i menneskets historie har vi udryddet jordens dyre- og plantearter, så hurtigt som vi gør nu og mange risikerer at være forsvundet inden årtier.


”Rapporten maler et ret sort billede: 75 procent af alle økosystemer på land er blevet nedbrudt af menneskelig aktivitet. 20 procent af hjemmehørende individer i de landbaserede økosystemer er tabt. Og sådan fortætter listen,” siger professor for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet Carsten Rahbek, der er en del af Ipbes’ danske kontor.


Den største trussel for biodiversiteten er ændring i arealanvendelse til blandt andet landbrug, efterfulgt at overudnyttelse af naturens ressourcer, klimaforandringer, forurening og invasive arter. Landbruger fylder 60 procent af Danmarks areal, hvor der til sammenligning kun er to procent uberørt natur, men der er brug for meget mere. . Carsten Rahbek forklarer, hvordan noget ikke er natur, blot fordi at det er grønt. En skov, der udnyttes til produktion, er en ørken for biodiversitet.


Han håber på, at rapporten er en øjenåbner for almindelige mennesker. Biodiversitet er afgørende for vores egen overlevelse, da milliarder af mennesker er afhængige af naturens ressourcer til fødevareproduktion, opvarmning og medicin. Eksempelvis er 75 procent af alle verdens afgrøder afhængige af insekter eller andre dyr for at blive bestøvet og producere fødevare.


130 lande er tiltrådt Ipbes organisationen. Det viser opbakning fra verdenssamfundet, der tror på krisen og giver anledning til politisk diskussion og handling.

 


Kilde: dr.dk