Sne, tø og frostColourbox
Del artikel Print

Sne, tø og frost

Større snemængder og hyppigere frost/tø passager

 

Selv om vintertemperaturerne som et gennemsnit vil stige, indebærer de generelt større nedbørsmængder i vinterhalvåret også, at vi i perioder kan opleve større snemængder, end vi typisk har været vant til. På grund af det mildere klima vil sneen ofte forekomme som tøsne, som ved en snestorm kan samle sig i tunge driver og udsætte tage mv. for øget snebelastning.

 

Der skal ved projekteringen af især haller med store tagspænd, så som sportshaller såvel som i landbrug og industri, tages højde for risiko for kollaps, hvis konstruktionerne ikke er dimensionerede til de snelaster, den efterfølgende kan udsættes for. Herunder skal det overvejes risikoen for at en kombination af kraftigt snefald, svag frost og kraftig blæst kan bevirkede, at forholdsvis tung sne danner tunge driver på udsatte steder. Særligt bygninger, der ligger i læ af højere bygninger eller har tagflader med store niveauspring, er i risikozonen.

 

Med de stigende vintertemperaturer vil udsving omkring frysepunktet blive hyppigere og dermed bliver der større omskiftelighed mellem perioder med frost og tø. Det er erfaringsmæssigt en kilde til mange frostskader på murværk, udvendige beton, fuger og andre bygningsdele, når vand trænger ind og efterfølgende fryser og udvider sig. Såvel ved projektering som ved udførelse bør man derfor have øje for at sikre sig, at materialerne har de nødvendige egenskaber i forhold til frost og tø, samt at smeltevand bortledes, så den ikke opfugter konstruktioner og bygningsdele. Det kræver god terrænregulering og afløbssystemer, der er dimensioneret rigtigt.

 

Mildere og vådere vintre indebærer også, at der under opførelsen skal udvises stor omhu med at bygge fugtteknisk forsvarligt. Materialer og komponenter skal holdes tørre under opbevaring og transport, og byggeriet skal holdes tørt helt frem til det er færdigt. Opfugtede materialer og konstruktioner kan være kilde til fugtskader og vækst af skimmelsvamp. 

 

Foranstaltninger til sikring mod fugt fra sne, sjap og vinterregn skal vedligeholdes i byggeperioden. Fygesne kan lægge sig i hulninger og lommer, for senere at tø. Det skal derfor fjernes, inden det smelter. 

Senest redigeret: 21-03-2023