Del artikel Print

Portalgruppen

 

Portalgruppen står for opbygningen af klimatilpasning.dk sammen med Miljøstyrelsen. Portalgruppen har følgende medlemmer.

 

Danske Regioner

Christian Andersen

(+45) 40 22 30 17 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Mark Payne

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

(+45) 21 79 26 20

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Eva Bøgh

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

(+45) 72 54 56 37

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Torsten Duer

Energistyrelsen

(+45) 33 95 58 09

 

Indenrigs- og Boligministeriet 

Annette Klysner (Plan)

Louise Meier Uldall (Byg)

Bolig- og Planstyrelsen

(+45) 35 29 11 34 

 

Finansministeriet

Casper Mondrup Dahlmann

(+45) 25 40 97 92 

 

Forsvarsministeriet

Kristian Anker-Møller

Beredskabsstyrelsen

(+45) 45 90 61 25

 

GEUS

Hans Jørgen Henriksen

(+45) 91 33 36  12

 

KL

Lars Kaalund

(+45) 23 67 36 27

 

Miljøministeriet (Formand)

Ditte Holse 

Miljøstyrelsen

(+45) 72 54 49 19 

 

Miljøministeriet

Lene Bonde

Kystdirektoratet 

(+45) 22 58 05 73 

 

Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri

Line Maj Hedegaard

Adam Høyer Lentz

Landbrugsstyrelsen

(+45) 33 95 80 00 

 

Sundhedsstyrelsen

Forebyggelse

(+45) 72 22 74 00 

 

Statens Serum Institut

Steen Ethelberg

 

Transportministeriet

Katrine Leth

Ministeriets departement

(+45) 72 26 70 36 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Frida Keller Medic

Forsyningssekretariatet

(+45) 41 71 50 82

 

Forsikring & Pension

Tine Aabye

Forsikring, Forebyggelse og Digitalisering

(+45) 41 91 91 51

 

Senest redigeret: 11-05-2022