Del artikel Print
Remiseparken bliver grøn og klimasikker

Remiseparken bliver grøn og klimasikker

Kommunens anlægsloft udskød planerne om revitaliseringen af Remiseparken, men nu bliver planerne ført ud i livet.

Som en del af Urbanplanen bliver moderniseringen og skybrudsikringen af Remiseparken nu udført. Dette sker efter at politikerne i december udskød planerne på grund af anlægsloftet.

 

Projektet, der kommer til at koste 57 millioner kroner, indeholder et bevægelsestorv med forskellige aktiviteter, flere end 230 træer og en skaterpark. Planerne løber af stablen i starten af 2020 og parken forventes at stå klar sidst på sommeren samme år.

 

”Med renovering får vi givet Remiseparken et ordentligt løft. Vi etablerer forskellige aktiviteter og forbedrer den grønne oplevelse, ligesom vi også sikrer parken mod oversvømmelser efter skybrud. Når parken står færdig, vil de nye funktioner forhåbentligt bidrage til at skabe en masse liv og energi i området,” siger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen Henriette Hall-Andersen.

 

Skybrudssikringen går ud på, at etablere en lavning, hvor man sænker terrænet og en regnvandsgrøft, der kan lede regnvand fra parkens stier og ned til områdets nye planter, bestående af elletræer, buske og farverige stauder.

 

Det nyplantede område, med et areal svarende til en fodboldbane, skal udover at fungere som skybrudssikring, være en kilde til bedre naturoplevelser og øge biodiversiteten. Det nye plante- og dyreliv vil kunne overværes fra oplevelsesstien, der vil sno sig mellem træerne og grøften. Stien vil blive hævet over jorden på metalriste, så man vil kunne se, hvad der foregår på jordbunden.

 

Foruden det nye naturområde, vil der etableres nyttehaver med udekøkken, hvor man kan dyrke sine egne grøntsager eller høste frugterne fra de ca. 30 nyetablerede frugttræer.


Kilde: minby.dk