Del artikel Print
Hedensted udvikler endnu en klimavej

Hedensted udvikler endnu en klimavej

Borgernes og kommunens ønske om håndtering af regnvand samt et mere attraktiv miljø muliggør klimatilpasning i Hedensted

Hedensted kommune etablerede i 2017 kommunens første klimavej. Vejens permeable belægning blev designet til at håndtere store mængder regnvand samt at udlede varme fra vandet, da jordvarmeslanger leder varmen til den nærtliggende børnehave. Denne klimavej blev taget i brug i 2018.

 

Denne gang er turen kommet til Horsensvej. Horsensvej, som fungerer som indkørsel til Hedensted by, var nemlig langt fra attraktiv og i bedste fald var den usynlig fra hovedvejen. Kloakkerne var nedslidte og kunne ikke håndtere de stigende mængder nedbør. Dette resulterede i oversvømmelser fra fælleskloakker og ud på vejen. Desuden havde beplantningen ødelagt belægningen på fortov og vej. Ønsket var derfor at skabe en grøn, attraktiv, trafiksikker vej gennem Hedensted by.

 

Hedensted Kommune har et mål om at, enhver kommunal indsats skal aktivere borgerne. De vil få borgerne til at indgå fællesskaber om forskellige udfordringer, herunder klimatilpasning. Før kommunens sætter projekter i gang, skal der blandt borgerne opstå enighed om en fælles løsning. Kommunen bidrager herefter med deres helhedssyn og varetager flere interesser i takt med, at der bliver taget hånd om borgernes problemer.

 

Det var derfor heller ikke kun håndteringen af regnvandet, der var i fokus til udviklingen af den nye klimavej. Kommunens vejafdeling tog udfordringen op og gik sammen med Hedensted Spildevand og rådgivere i og entreprenører i gang med at udvikle en ny klimavej.

 

Klimavejen kom rundt om projektets udfordringer ved flere løsninger. Det drejer sig om dannelse af en ny vejprofil, med delt sti med cykel- og fortovsfaciliteter. Disse adskilt fra kørebanearealet. Løsningen indeholder bl.a. nedsivningsbede i begge sider langs vejen, faskiner, permabrønde og permeable belægninger i vejarealet til håndtering af vej- og overfladevand. Derudover blev der udviklet specialtilpasset indløbsriste med sandgang til nedsivningsbedene. Byrummet er bl.a. blevet forbedret vedindretning af bede til træer, hvor rodvæksten er styret for minimering af skader på de øvrige anlæg samt udvælgelse af beplantning til de forskellige miljøer i projektet.

 


Kilde: Magasinet Teknik og Miljø