Del artikel Print
FN-klimarapport: Risiko for at gøre store dele af jorden udyrkelig

FN-klimarapport: Risiko for at gøre store dele af jorden udyrkelig

Ifølge en rapport af FN’s klimapanel, IPCC, står man til at gøre en fjerdedel af jorden udyrkelig, hvis ikke der foretages radikale ændringer i fødevareproduktionen.

Dyre- og plantearter er i stigende grad truet på grund af skovrydning og intensivering af landbruget. Mens naturen bliver presset, er menneskets forbrug samtidig steget. Indtaget af kød og vegetabilsk olie er fordoblet siden 1961, og mellem 25 og 30 % af de fødevarer, der produceres, går i dag til spilde.

 

Det fremgår også af rapporten, at 22 % af den samlede mængde af drivhusgasser, som blev udledt mellem 2007 og 2016, kom fra jordbrug.

 

I forlængelse af det, lægger IPCC derfor vægt på, at man er nødt til ændre de måder, hvorpå vi udnytter jordens areal til at producere fødevarer. Det handler derfor bl.a. om at øge effektiviteten, så man kan få flere fødevarer på det samme areal. Det er nødvendigt, hvis man vil holde den globale temperaturstigning på et sikkert niveau, hvilket vil sige under to grader.

 

I rapporten kan man læse om en række tiltag, der kan medvirke til at reducere udledningen af drivhusgasser, øge optaget af CO2 og modvirke de negative konsekvenser af klimaforandringerne og overudnyttelse.

 

Kilde: DR