Del artikel Print
Stenmoler på Kertemindes Marina skal hæves for at sikre lystbådene

Stenmoler på Kertemindes Marina skal hæves for at sikre lystbådene

Kerteminde Kommune har afsat 15 mio. til klimasikring af molerne på grund af havstigning og landsænkning.

Det er et smukt syn, når vandet i Storebælt vælter ind over stenmolerne ved lystbådehavnen i Kerteminde ved stormvejr.


Men det er ikke intentionen. Det skyldes, at landet sænker sig mens vandstanden stiger.

”Vi mærker allerede klimaændringerne her i Kerteminde,” siger Christian Barding, der er chef for de kommunale faciliteter, herunder Marinaen.

 

Havnen har en klasse A klassificering, fordi havnen er sikker. Men hvis yderligere mængder af vand bliver væltet ind over molerne, er havnen i risiko for at blive nedgraderet til en klasse B havn, fordi bådene derfor ikke vil kunne ligge trygt og sikkert hele året. Af den grund vil man i Kerteminde lystbådshavn hæve de ydre stenmoler, for at forhindre vandet i at vælte ind over molerne.

 

Kommunen har reserveret 15 mio. kr. til arbejdet på marinaen. Oprindelig var det tiltænkt sikring af havnen, men nu er der også planer om forbedringer af marinaen.

 

”Marinaen er et stort aktiv, som vi skal værne om. Derfor går vi nu i samarbejde med foreningerne på havnen i gang med at formulere et projekt”, fortæller Christian Barding.

 

Kilde: Kjerteminde Avis