Del artikel Print
Ny national kortlægning af landbevægelser

Ny national kortlægning af landbevægelser

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har opdateret kortlægningen af vertikale og horisontale landbevægelser for hele Danmark. Kortlægningen kan bruges til at vurdere om jorden sætter sig, fx omkring diger, veje, jernbaner og anden vigtig infrastruktur.

I hverdagen tænker man næppe over det, men dele af landet bevæger sig ganske meget, nogle steder med flere cm/år i den vertikale retning. Nogle steder i Danmark kan det forværre problematikken med stigende havvand, og andre steder afbødes noget af stigningen.

 

Mængden af satellitbilleder fra ESA’s Sentinel-1-satellit gør, at man nu kan kortlægge landbevægelser på nationalt niveau. En sådan kortlægning viser, hvor landmassen bevæger sig hhv. op, ned og til siden.

 

Med en opdateret kortlægning af landbevægelser på nationalt niveau giver SDFE nu adgang til ny, detaljeret og aktuel viden om Danmarks bevægelse. Kortlægningen kan anvendes til f.eks:

 

  • Monitorering af infrastruktur såsom diger, broer, jernbaner og motorveje.
  • Optimering af langsigtet investeringsplanlægning af f.eks. rørledninger og kloakker.

 

Kortlægningen bruges allerede til langsigtet planlægning og klimatilpasning i Lemvig og Odense kommuner. Vejdirektoratet undersøger ligeledes potentialet som prioriteringsværktøj i indsatsen mod sætninger langs det danske vejnet.

 

Denne type satellitdata anvendes også i andre lande, og SDFE bidrager til arbejdet med kortlægning af landbevægelser for hele EU vha. Sentinel-1-data. Dette sker via deltagelse i et EU advisory board i perioden 2019 – 2021.

 

Hvordan får du adgang til data?
Interesserede kan på nuværende tidspunkt få adgang til de nyligt beregnede landbevægelsesdata over Danmark ved at kontakte SDFE på Grf@sdfe.dk.
SDFE arbejder desuden på at udstille data via en fuldt åben og offentligt tilgængelig adgang.