Del artikel Print
Cities100-rapport: Fem danske byer i verdenseliten

Cities100-rapport: Fem danske byer i verdenseliten

Hele fem danske byer er repræsenteret i dette års Cities100-rapport. To af projekterne er klimatilpasning.

Cities100-rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordic Sustainability, C40 og Realdania og indeholder de 100 mest ambitiøse og innovative klimaprojekter fra hele verden.

 

Hensigten med projekterne i Cities100-rapporten er at inspirere internationalt. Derfor er de fem danske byers projekter eksempler på, hvordan man med lokale løsninger kan bidrage til at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader og tilpasse sig fremtidens klima.

 

Byernes projekter inkluderer omfattende klimaplaner, bredtfavnende borgerinddragelse, bæredygtige transportsystemer, effektiv klimatilpasning, fremadskuende energisystemer og innovativ genanvendelse af råmaterialer.

 

To danske klimatilpasningsprojekter er udvalgt: Frederiksbergs skybrudsprojekter og Gladsaxes borgerinddragelsesprojekt ved Kong Hans Have. ”Det er virkelig positivt at se fem danske byer repræsenteret blandt de største og mest fremadskuende byer i verden i forhold til at handle på de akutte klimaudfordringer. Det viser, at vi er på vej i den rigtige retning i Danmark. Rigtig mange byer er kommet langt i forhold til både reduktion af drivhusgasser og tilpasning af byerne i forhold til stigende vandmængder pga. højere temperaturer. Gode eksempler, nationalt og international samarbejde er det, der nu skal til for at bringe byerne helt i mål”, siger Jesper Nygård, som er adm. direktør i Realdania, som har finansieret Cities100.

 

Kilde: Danskekommuner.dk