Del artikel Print
Ny klimarapport vurderer, at 300 millioner menneskers hjem er truet af stigende vandstand

Ny klimarapport vurderer, at 300 millioner menneskers hjem er truet af stigende vandstand

Langt flere mennesker end før antaget vil i fremtiden risikere at blive ramt af oversvømmelser som følge af stigende vandstand i verdenshavene og mere ekstreme vejrfænomener.

Den nye analyse tager højde for flere scenarier afhængig af CO2-udledningen.

 

For et moderat scenarie for CO2-udledninger og havstigninger viser den nye analyse, at havstigningerne i 2050 vil indebære, at områder befolket med 150 millioner mennesker, vil være under niveauet for gennemsnitligt lokalt højvande. I 2100 vil dette tal for den udsatte befolkning være steget til 200 millioner mennesker.

 

Ser man ikke kun på højvande, men også på risikoen for oversvømmelser som følge af stormfloder, viser analysen, at områder befolket med 360 millioner i 2100 rammes af sådanne oversvømmelser mindst én gang årligt. Det er tre gange så mange, som de hidtidige scenarier baseret på SRTM-modellen har vist.

 

Disse resultater gælder dog kun et moderat CO2-scenarie. Hvis høje udledninger udløser destabilisering af ismasserne ved Antarktis, kan antallet af mennesker i områder med oversvømmelse mindst en gang om året vokse til 340 millioner i 2050 og op til 630 millioner i 2100.

 

Sådan lyder konklusionen på et studie offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications. Bag studiet står klimaforskerne Benjamin Strauss og Scott Kulp, begge knytte til den amerikanske forsknings- og formidlingsorganisation Climate Central.  

 

Et interaktivt verdenskort, som er en del af studiet, viser f.eks., at betydelige danske kyststrækninger på Lolland og Falster, syd for Esbjerg, langs Vestamager og flere andre steder vil være stærkt udsatte. Kortet viser områder, som i 2050 forudses at blive ramt af oversvømmelse i snit en gang om året og kan findes på Climate Centrals hjemmeside.

 

Kilde: Information