Del artikel Print
Regnvandsbassiner sikrer mod oversvømmelse i Brønderslev og Dronninglund

Regnvandsbassiner sikrer mod oversvømmelse i Brønderslev og Dronninglund

For at undgå oversvømmelser er der brug for flere regnvandsbassiner til opsamling af regnvand fra de separatkloakerede områder i Brønderslev by og ved Donnerbæk i Dronninglund

Brønderslev Spildevand vil gerne lave i alt 10 bassiner i Brønderslev, så man undgår at vandløbet Kornumsgrøften bliver oversvømmet med forringet vandløbsmiljø til følge ved kraftig nedbør. Det ene bassin ligger på privatejet jord, hvor lodsejerne har tilbudt at stille arealet gratis til rådighed.

 

Flere af bassinerne i Brønderslev ligger på kommunens egne arealer, hvor de vil blive til små rekreative søer. I første omgang reserveres områderne til kommende regnvandsbassiner, som forventes etableres over en årrække.

 

Kilde: Østvendsyssel Avis