Del artikel Print
Fjernvarmeprojekt ved Mølleåen sikrer mod for højt grundvand

Fjernvarmeprojekt ved Mølleåen sikrer mod for højt grundvand

Fjernvarme-projektet ved Mølleåen, har den sidegevinst, at en række borgere har fået tørre kældre.

Vandet piblede ind og skabte store problemer for de lokale beboere.

 

-Vi installerede for et par år siden regnvandsbassiner til klimasikring i området, og da udgravningerne stod på, var det nødvendigt at grundvandssænke. Det betød, at vandet forsvandt fra kældrene.

 

Desværre vendte vandet tilbage, da grundvandssænkningen stoppede, men det utilsigtede forsøg viste, at fjernvarmeselskabets ide om at bruge grundvandet som varmekilde var en rigtig god ide.

 

Og nu er forsøget så blevet permanent og anlægget indviet.

 

Anlægget vil årligt pumpe knap 1 million kubikmeter grundvand op, udvinde varme til fjernvarmesystemet og derefter lede det afkølede grundvand ud i Mølleåen.

 

-Ifølge vores beregninger er investeringen tjent hjem på 11 år, og da anlægget har en levetid på mindst 20 år, er det en rigtig god business case for os, siger Astrid Birnbaum, direktør i Høje-Tåstrup Fjernvarme.

 

Kilde: Dagbladet