Del artikel Print
Klimabegivenhederne har kostet Danmark næstmest i Europa

Klimabegivenhederne har kostet Danmark næstmest i Europa

Det ekstreme vejr med stormfloder, skybrud, voldsomme storme og hedebølger har kostet Europa 3381 mia. kr. i perioden 1980 til 2017. I forhold til antal indbyggere og landets størrelse har Danmark betalt en stor pris.

Danmarks samlede tab i perioden er opgjort til 78 mia. kr. Dette er betydeligt mindre end for nogle af de andre lande i Europa, men hvis man kigger på prisen pr. indbygger, rykker Danmark til tops. Med 14.500 kr. pr. indbygger er danskerne nemlig dem i Europa, der har tabt næstmest, kun overgået af schweizerne med 19.500 kr. pr. indbygger.

 

Samme tendens ses, hvis man kigger på omkostninger pr. kvadratmeter. Her ligger Danmark på en fjerdeplads med en pris på 1,8 mia. kr. pr. kvadratmeter. Schweiz ligger igen i toppen, nu sammen med Luxembourg og Tyskland. Dette fremgår af en ny opgørelse, som Det Europæiske Miljøagentur har foretaget på baggrund af tal fra databasen, NatCatSERVICE, drevet af Europas største genforsikringsselskab, Munich Re.

 

Munich Re oplyser, at Danmarks høje placering i høj grad skyldes tre ud af i alt 34 ekstreme vejrbegivenheder. Det drejer sig om stormen i december 1999, som kostede 17 mia. kr., stormen i januar 2005 som kostede 8,6 mia. kr. samt skybruddet i København 2011 som kostede 12 mia. kr., hvilket var det dyreste i Europa det år.

 

At Danmark når op i så store beløb, skyldes at vi er et rigt land og har valgt at bygge store byer nær vandet. Vores værdier er på denne måde placeret i områder, hvor der er stor risiko for oversvømmelse. En anden faktor i det høje beløb er også, at danskerne er gode til at forsikre sig. Forsikringsselskaberne indstiller sig på, at fremtiden byder på mere ekstreme vejrhændelser i Danmark.

 

2011 har været en øjenåbner. Det er gået op for kommuner og myndigheder, at problemerne ikke er noget den enkelte boligejer selv kan løse og at der må foretages en række tiltag. Danskerne er samtidige blev opmærksomme på ikke, at bevare værdier i deres kældre og bygge kældre i materialer, der kan holde til at blive oversvømmede.

 


Kilde: Berlingske