Del artikel Print
Enighed mellem Esbjerg, Vejen og Kolding Kommune om vandløbskomité

Enighed mellem Esbjerg, Vejen og Kolding Kommune om vandløbskomité

For at imødegå klimaudfordringer og oversvømmelser vil tre kommuner langs et af landets største vandløb arbejde tættere sammen. Kommunerne har planer om at oprette ny Kongeåkomité.

Kongeåen slynger sig gennem det sydjyske landskab og strækker sig 60 km fra dens udspring tæt ved Kolding over Vejen og til dens udløb i Vadehavet syd for Esbjerg. Ved udløbet volder vandløbet problemer, efterhånden som det danske klima ændrer sig i en stadigt mere våd retning. Oversvømmelser og opstuvet vand fra Kongeåen er inden for de senere år blevet et voksende problem for de flade arealer mellem Ribe og Esbjerg.

 

I situationer med stærk vestenvind kan sluserne ved Vadehavet ikke lukke åvandet ud på grund af for høj vandstand i Vadehavet. Dette leder til, at åvandet opstuves på arealerne langs med Kongeåen og skaber massive oversvømmelser inden for digerne. Derudover er der i perioder med heftige regnmængder problemer på landbrugsjorderne i området. I en rapport, som Esbjerg Kommune og lokale landbrugsorganisationer fik udarbejdet i fjor, blev det konstateret, ”at der ikke findes nemme og hurtige løsninger”.

 

En mulig løsning er at bremse en stor del af vandet, før det strømmer ned til Vadehavet, og denne ide har ført til, at nyt tværkommunalt samarbejde, mellem Esbjerg, Vejen og Kolding. Initiativet har til hensigt at etablere en Kongeåkomité, der som topprioritet skal have til opgave at tage hensyn til afvandingsbehovet over hele åløbets strækning.

 

”Komitéen får en vigtig opgave i at se på Kongeåen som et samlet vandløb og på den baggrund rådgive kommunerne, så de både kan beskytte områdets dyre- og planteliv, men samtidig tage hånd om nogle af de udfordringer, som er opstået som følge af store mængder regnvand”, fortæller Birgitte Kragh (V), formand for Kolding Kommunes plan-, bolig- og miljøudvalg.

 

Komitéen er endnu ikke blevet politisk godkendt i de tre kommuner og vil først kunne blive det i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger til efteråret.

 

Kilde: Danske Kommuner