Del artikel Print
Nu starter klimasikringen af Ringkøbing

Nu starter klimasikringen af Ringkøbing

Et digebyggeri og en pumpestation skal bl.a. forhindre fremtidige oversvømmelser af store dele af Ringkøbing og af oplevelsescentret Naturkraft

Ringkøbing-Skjern Forsyning er i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Naturkraft gået i gang med de indledende manøvrer til en klimasikring, der skal forhindre, at store dele af Ringkøbing oversvømmes og en række tiltag ved Naturkraft, der også ligger i et truet område. 
 
I gang til foråret
Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker projektet godkendt som et klimaprojekt hos Forsyningssekretariatet , hvilket vil gøre det muligt at opkræve udgifterne ekstraordinært hos kunderne. 
 
- Målet er, at vi kan blive færdige i 2020, samtidig med at Naturkraft står færdig, siger Finn Jessen  
 
Inden da kommer der dog til at ske en masse, tilføjer han. 
 
- Vi skal have lagt en masse ledninger og kabler fra Naturkraft - vand, spildevand, fjernvarme, fibernet, højspænding - på en sådan måde, at det ikke kommer i vejen for den planlagte pumpestation, siger direktør Finn Jensen, Ringkøbing-Skjern Forsyning 

 

Vandstandsstigning 
Baggrunden for hele manøvren er den forventede vandstandsstigning i havet og dermed i Ringkøbing Fjord.
 
Det store klimaprojekt indebærer, at der skal etableres et dige langs Vestre Ringvej, Vonå og Vester Strandsbjerg, der er højt nok til at håndtere den forventede fremtidige vandstand. 
 
Projektet har et samlet budget på 24.4 mio. kr.

 

Kilde: Dagbladet Ringkøbing-Skjern