Del artikel Print
60 masterplaner skal sikre København mod oversvømmelserColourbox

60 masterplaner skal sikre København mod oversvømmelser

300 projekter fordelt på 60 masterplaner skal sætte gang i skybrudssikringen af København. Intentionen med masterplanerne er, at undgå forsinkelser og sikre hurtigere gennemførte projekter.

Da Teknik- og Miljøforvaltningen over de næste 20 år, vil gennemføre 300 skybrudsprojekter, har Teknik- og Miljøudvalget har frigivet 60,6 mio. kr. til foranalyser af 156 skybrudsprojekter de næste fire år.

 

Teknik- og Miljøudvalget har sammen med HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, udviklet en ny masterplanmetode. Skybrudsprojekter skal fremover vurderes i større sammenhængende grupper inden de sættes i gang. Dette vil sikre hurtigere gennemførte projekter og at problemet med regnvand ikke blot flyttes fra et område til et andet.

 

De 300 skybrudsprojekter er fordelt på 60 skybrudsgrene. En skybrudsgren er karakteriseret ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Der er gennemsnitligt fem overfladeprojekter i en skybrudsgren, men antallet af projekter i en skybrudsgren varierer fra ét til 17.

 

Til hver skybrudsgren skal der udarbejdes en masterplan. En masterplan er et administrativt værktøj til at fastlægge det faglige fundament for de politiske beslutninger. I masterplanerne vil man kigge på den samlede gruppe af projekter, der udgør den enkelte skybrudsgren, så der inden starts tages højde for, hvordan vandet transporteres. For at sikre momentum i de skybrudsprojekter, der allerede er igangsat, prioriteres disse højest under arbejdet med foranalyser og masterplaner.

 

Den københavnske skybrudssikring vil sikre kældre mod oversvømmelser og samtidig lede vandet væk på overfladen til byens grønne områder, hvor det kan give liv til træer og buske. Derfor indrettes veje så de kan bortlede og tilbageholde vand og parker og pladser så de kan opsamle vand. Da der ikke alle steder er plads til at lede vandet
bort på overfladen etableres der syv store underjordiske skybrudsledninger med udløb i havnen.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har, siden Borgerrepræsentationen vedtog den samlede skybrudsplan i 2012, sat 56 af de 300 projekter i gang. Tæller man de 156 foranalyser med, vil i alt 212 projekter være sat i gang på planstadiet inden 2022.

 

Kilde: Københavns Kommune