Del artikel Print
Innovativt partnerskab finder nye klimaløsninger i Frederiksberg KommuneColourbox

Innovativt partnerskab finder nye klimaløsninger i Frederiksberg Kommune

Et tæt samarbejde mellem det offentlige og det private i Frederiksberg Kommune har resulteret i to innovative klimaløsninger til håndtering af regnvand.

I begyndelsen af 2017 inviterede Frederiksberg Kommune 40 producenter, rådgivere og landskabsarkitekter primært fra det private erhvervsliv til markedsdialog. Der var tale om et innovationspartnerskab, der muliggjorde at kommunen kunne udvikle i samarbejde med private aktører og efterfølgende indkøb på en rammeaftale uden at gå i udbud.

 

Frederiksberg Kommune ønskede at udvikle løsninger til oversvømmelserne i den nordlige del af Frederiksberg. Deres krav til løsningerne var, at de skulle kunne håndtere et skybrud og at vejtræer tilknyttet projektet skulle kunne vandes med regnvandet.

 

I december 2017 indgik Frederiksberg Kommune en innovationspartnerskabsaftale med de to konsortier, bestående af Niras med underleverandørerne Arkil, Hydrosystems, Mattle og Teknologisk Institut samt Climate Value Solutions, der består af DGE, Nyrup Plast, Opland og Københavns Universitet.

 

Fra januar 2018 og frem til sommeren 2018 blev løsningerne udviklet i et tæt samarbejde mellem kommune og konsortier, hvorefter løsningerne blev implementeret. Klimaløsningerne byder blandt andet på et system, hvor træer vandes i tørre perioder og nye typer af bede, hvor vandet lettere kan fordampe. Projekterne blev officielt indviet i oktober 2018.

 

Frederiksberg borgmester Jørgen Glenthøj (K) er glad for klimaløsningerne og udarbejdelsen af projektet: ”Vi skaber noget helt nyt, når vi kombinerer kommunens store viden om at passe byens veje og grønne byrum med virksomhedernes evne til at finde løsninger på dagligdagens udfordringer.”

 

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V). tror ikke at dette bliver sidste gang, at Frederiksberg Kommune udvikler klimaløsninger i samarbejde med private virksomheder.

 

 

Kilde: Erhverv København