Del artikel Print
I Middelfart går klimatilpasning hånd i hånd med byfornyelse og arkitektur

I Middelfart går klimatilpasning hånd i hånd med byfornyelse og arkitektur

KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Her er regnvandet gjort til et aktiv, så klimatilpasningen skaber unikke offentlige rum, der kan glæde byens borgere og skabe merværdi.

Projektet KlimaByen i Middelfart er et godt eksempel på, hvordan man i samarbejde med byens borgere fremtidssikrer en by mod klimaændringer og voldsomme regnmængder og samtidig udvikler byen til at være grønnere, smukkere og sjovere for alle.

 

”Det er et innovativt projekt, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med udviklingen af en mere sjov, smukkere og grønnere by,” fortæller Thomas Foged, adm. Direktør i Middelfart Spildevand A/S.

 

Da de øgede mængder regnvand, der skaber oversvømmelser i byerne ikke altid er synlige, er der i projektet lagt vægt på, at løsningerne i KlimaByen har funktioner, der også bidrager til merværdi for borgerne. Det er blandt andet grønne veje, hvor bilernes hastighed sænkes, så det både bliver tryggere og sjovere at færdes til fod eller på cykel.

 

”Dermed forbedres ikke bare de visuelle byrumskvaliteter, men der skabes også en sundere og mere miljømæssig bæredygtig by,” siger Thomas Foged.

 

Tanken bag projektet er at gøre regnvandet til et aktiv, så klimatilpasningen tænkes ind i udviklingen af de grønne byrum. En af KlimaByens visioner er håndtering af vand fra terræn i stedet for kloakering. Projektets klimatilpasningsstrategi er, at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand og bl.a. udlede det via lokale vandløb til Lillebælt. Hverdagsregn skal borgerne håndtere lokalt på matriklen, hvorimod overløb til tilstødende områder benyttes ved kraftigere regn. Ligeledes afkobles veje fra fælleskloakken, så alt regn håndteres på overfladen.

 

KlimaByen er nemt at skalere til andre byer. Projektet dækker et areal på godt 450.000 m2 og strækker sig over byens forskellige områder. Projektet dækker af denne grund klimatilpasning af forskellige danske områdetypologier og er velegnet som demonstrationsprojekt.

 

GHB Landskabsarkitekter og Adept er arkitekter bag projektet, der har Orbicon som teknisk rådgiver og Bascon/ COWI som bygherrerådgiver.

 

KlimaByen realiseres i perioden 2013-2019 af Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania, der hver har lagt 25 mio. kr. i projektet. Lokale og Anlægsfonden støtter delprojektet Aktivitetsskoven/KlimaByen med 4 mio. kr.

 

 

Kilde: Danskvand