Del artikel Print
Ny ISO standard om tilpasning til klimaændringer

Ny ISO standard om tilpasning til klimaændringer

ISO publicerer standard om tilpasning til klimaændringer – principper, krav og retningslinjer

Hensigten med standarden er at forsyne organisationer med en konsekvent, struktureret og pragmatisk tilgang til at minimere og forhindre skade forårsaget af klimaforandringerne og samtidig at udnytte de muligheder, som måtte opstå.

 

Strukturen i dokumentet dækker følgende:

— forudgående planlægning;
— vurdere udfald herunder muligheder;
— planlægning af tilpasning;
— implementering; 
— overvågning og evaluering;
— rapportering og kommunikation.

  

Kilde: Dansk Standard