Del artikel Print
Strategi for regn- og spildevand med grønt fokus er på vej fra Gladsaxe Kommune

Strategi for regn- og spildevand med grønt fokus er på vej fra Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune og spildevandsselskabet Novafos er i gang med en ny strategi for regn- og spildevand.

Strategien skal bidrage til en overordnet planlægning, der sætter retningslinjerne for fremtidens løsninger inden for regn- og spildevand i kommunen såvel som i samarbejdet med nabokommunerne. 

 

Der er fra Gladsaxe Kommunes side et ønske om, at investeringer i håndtering af regn- og spildevand ikke blot reducerer skader, men også skaber ekstra værdi for borgerne. Det kan være rekreative områder, som desuden opsamler regnvand. Der er fokus på, at Gladsaxe skal være en grøn kommune, og til dette kan vandhåndteringen bidrage. Det er dog ikke kun overfladeløsninger, som skal udgøre fremtidens håndtering af regn- og spildevand, og der vil også blive lagt fokus på rørledninger, og hvordan de i samspil med tiltag på overfladen kan løse regn- og spildevandsproblematikkerne.

 

Udarbejdelsen af den nye strategi blev skudt i gang med en workshop arrangeret af Gladsaxe Kommune med flere end 50 deltagere fra kommuner og forsyninger. På workshoppen blev blandt andet diskuteret kapacitet og vandmængder, vandkvalitet og myndighedskrav samt byudvikling og konkrete udfordringer særligt i forbindelse med recipienterne i og omkring Gladsaxe Kommune.

 

Workshoppens diskussioner og resultater skal bidrage til udviklingen af den nye strategi. Strategien udarbejdes med rådgivning af Krüger, som står for udarbejdelse af de fremtidsscenarier, som strategien skal bygges op omkring.

 

Kilde: Teknik og Miljø, 26. februar 2019