Del artikel Print
Nyhed om klimasø i Nykøbing F

Nyhed om klimasø i Nykøbing F

Ny sø skal reducere oversvømmelser ved Tingsted Å i Nykøbing F, der ved kraftige regnskyl har gået over sin bredder og forsaget lugtgener ved Cementen og Slotsbryggen. Projektet er i høring.

Ved Åhave vil man tage kampen op mod de stigende vandmasser ved at anlægge en ny klimasø. Den tre hektar store klimasø har en dybde på 2,5 meter ved høj vandstand.

 

”Søen skulle gerne reducere omfanget og antallet af oversvømmelser. Helt forhindre alle oversvømmelser kan den ikke. Men oversvømmelsen vil være værre, hvis søen ikke etableres”, forklarer vandløbsmedarbejderen ved Guldborgsund Kommune, Jim Dalhoff Hansen.  

 

Det er meningen, at den nye sø og Tingsted Å skal være forbundet gennem et slusesystem. I de tilfælde hvor vandstanden bliver for høj, vil sluseportene ind til søen automatisk åbne sig og lede vandet ind i søen. Fra søen bliver vandet igen ledt ud i åen gennem et mindre udløb, der vil forsinke vandgennemstrømningen svarende til 3 timer.

 

Ifølge Jim Dalhoff Hansen, vil dette være med til at aflaste pumpesystemet længere nede ad åen.

 

Klimasøen bliver etableret som reaktion på de større regnmængder på grund af ændringerne i klimaet. Størrelsen af søen vil variere alt efter regnmængderne, men den vil aldrig være helt tømt for vand.

 

Projektet er blevet sendt til høring og Jim Dalhoff Hansen forventer, at anlæggelsen af søen kan blive påbegyndt til sommer og stå færdig senere på året.

 

Kilde: Folketidende.dk