Del artikel Print
Landmænd får bedre mulighed for vanding ved tørke

Landmænd får bedre mulighed for vanding ved tørke

Sommerens tørke gik hårdt ud over danske landmænds afgrøder. Som en del af tørkepakken får landmænd nu hurtigere mulighed for at indvinde mere vand, hvis tørken rammer igen.

Når temperaturen stiger, og solen bager, kan danske landmænds afgrøder have brug for mere vand, end landmændene har tilladelse til at indvinde.

 

Det var tilfældet under tørken i sommeren sidste år, hvor mange landmænd netop havde brug for ekstra vand, men oplevede lange sagsbehandlingstider, når de forsøgte at få tilladelse til at øge vandindvindingen.

 

I hjælpepakken til landbruget fra september 2018 var der enighed mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om, at der skulle ses på mulighederne for bedre vandingsmuligheder.

 

På den baggrund får kommunerne nu mulighed for at udstede kortvarige indvindingstilladelser hurtigere end i dag, når ekstraordinære vejrmæssige forhold gør sig gældende.

 

- Sidste sommer blev dansk landbrug ramt hårdt af tørken. Vi kan ikke vide, om vi vil opleve en lige så markant tørke i den nærmeste fremtid, men vi skal være klar, hvis tørken kommer igen, så vi kan begrænse landbrugets tab, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

I praksis bliver det kommunen, som kan udstede korttidstilladelser i op til tre måneder. I forbindelse med de enkelte tilladelser er det en forudsætning, at hensynet til miljø og natur opretholdes i overensstemmelse med direktivmæssige forpligtelser.

 

- Det er ikke carte blanche til at bruge alt det vand, man måtte ønske. Det er et værktøj, kommunen kan tage i brug i særlige situationer, og der vil skulle laves en konkret vurdering af, om det er miljømæssigt forsvarligt i hvert tilfælde, siger Jakob Ellemann-Jensen.

 

Anvendelse af de nye regler forudsætter, at der på objektive vilkår er konstateret en ”ekstraordinær vejrsituation” (DMI).

 

Forslaget til de nye regler sker gennem en ændring af en bekendtgørelse, som er sendt i høring.

 

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet