Del artikel Print
Et fåtal af danske husejere bekymrer sig om klimasikring

Et fåtal af danske husejere bekymrer sig om klimasikring

En undersøgelse viser, at det kun er en femtedel af de danske husejere, der bekymrer sig om deres bolig om deres bolig er tilstrækkeligt sikret mod oversvømmelse ved skybrud og stormflod.

Undersøgelsen, der er foretaget af YouGov for Bolius og Realdania, viser blandt andet, at 61 % tror, at vi som konsekvens af klimaforandringerne i fremtiden vil opleve mere ekstremt vejr med skybrud og stormfloder, men at 41 % slet ikke, eller kun lidt, tænker på at forebygge – og dem, der gør, nøjes i høj grad med at tjekke tagrender, tag og afløb.

 

”Når det kommer til klimatilpasning, kaster vi os forståeligt nok over det, vi umiddelbart kan se. Vi renser vores tagrender og tjekker, om der er huller i taget, men derudover gør vi ikke det store,” mener Tue Patursson, fagekspert i Bolius.

 

Samtidig viser undersøgelsen, at kun hver femte har fået foretaget en risikovurdering af en fagperson, og at der i forhold til tiltag er lang vej endnu for de fleste.

 

”De fleste har hverken faskiner eller dræn, og det er kun meget få, der har højvandslukke – og når vandet kommer i voldsomme mængder, er det den type tiltag, der kan sikre, at haven bliver ved med at suge, og at der ikke kommer kloakvand op af afløbet,” siger Tue Patursson.

 

Der er bred enighed blandt forskere om, at klimaforandringerne vil føre til voldsommere vejr og mere ekstreme vejrfænomener, end det er tilfældet nu. Der tages i stigende grad højde for klimasikring mod dette, når det gælder indretningen af fremtidens byer, men der er behov for større fokus på klimasikring af de allerede eksisterende boliger.

 

”Vi ved, at der i fremtiden oftere vil komme stormfloder og skybrud, og vi er nødt til at forberede os på den virkelighed. Derfor vil vi med vandetkommer.dk sætte fokus på, hvordan vi hver især kan sikre vores bolig bedst muligt mod vandet, hvad enten det kommer fra havet eller fra himlen,” siger Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania.

 

Når Vandet Kommer Udefra er en del af Realdanias initiativ Klimatilpasning i Byerne.

 

 

Kilde: Bolius