Landhævning og -sætning (opdateres ikke)Colourbox
Del artikel Print

Landhævning og -sætning (opdateres ikke)

Med kortene kan du se, hvor meget Danmark hæver sig, og hvor i Danmark der er risiko for lokale sætninger.

 

Landhævning

Landhævningsmodellen angiver den forventede absolutte landhævning i Danmark i millimeter per år.

 

Modellen er udarbejdet af DTU Space på baggrund af data fra Geodatastyrelsens permanente GNSS-stationer og tre landsdækkende præcisionsnivellementer samt DMI's vandstandsdata.

 

Det er de beregnede højdeforskelle mellem præcisionsnivellementerne, der udgør fundamentet for modelleringen af de vertikale relative landbevægelser. Og det er data fra de permanente GNSS-stationer, der gør det muligt at separere disse bevægelser fra vandstandsudviklingen i de danske farvande og dermed beregne absolutte værdier.

 

Modellen forventes at have en nøjagtighed på 0,2 millimeter om året med de største afvigelser i "yderområder" som for eksempel Skagen, Djursland, Sydfyn og Lolland. 

 

Læs mere om temaet i teknisk rapport nr. 16 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Rapporten findes i boksen til højre.

 

Forhøjet risiko for lokale sætninger
Temaet forhøjet risiko for lokal sætning viser, hvor der er en øget sandsynlighed for, at der lokalt kan ske sætninger af jordoverfladen. Sætningernes størrelse vil med stor sandsynlighed være mellem 1 og 5 millimeter om året, men i visse områder har præcise højdemålinger vist sætninger på ca. 1 centimeter om året.

 

For at afdække den nøjagtige sætningshastighed i et lokalt område vil det under normale omstændigheder være nødvendigt med nye supplerende højdemålinger.

 

Screeningskortet danner grundlag for, at der i de udpegede områder bliver foretaget en nærmere undersøgelse af potentielle sætninger og en vurdering af, hvorvidt sætningerne har et omfang, der skal tages højde for i forbindelse med klimatilpasning. Der kan for eksempel være tale om oversvømmelsesbeskyttelse og renovering af kloakker. Temaet baserer sig på eksisterende data og kort.

 

Kortet er udarbejdet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Kystdirektoratet, DTU Space og Aarhus Universitet.

 

Læs mere om temaet i teknisk rapport nr. 17 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Rapporten findes i boksen til højre.

 

Miljøstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for informationerne fra screeningsværktøjet, herunder ikke for mangelfulde eller ukorrekte informationer.


Det interaktive værktøj er kompatibelt med Internet Explorer 8 og 9, Chrome samt Firefox.

Senest redigeret: 03-05-2021