Klimaklart Landbrug
Del artikel Print

Klimaklart Landbrug

Klimaklart Landbrug giver landmanden en interaktiv guide til sikring af landbrug over for ekstremvejr. Guiden består af seks scener, der gennemgår forslag til sikring både indendørs og udendørs. I hver af scenerne kan du klikke rundt og læse mere om risici og forholdsregler.

Der kan være en stor økonomisk gevinst at hente, for det er ofte langt smartere at forebygge og gøre sin produktion robust frem for at opleve skaderne ved ekstremt vejr.

Klimaklart Landbrug er udviklet af Miljøstyrelsen i samarbejde med SEGES, NaturErhvervstyrelsen, Aarhus Universitet og Thomas CGI design.