Sådan bruger du værktøjetColourbox
Del artikel Print

Sådan bruger du værktøjet

Få mest muligt ud af værktøjet
Find en lokalitet på kortet, der har interesse. Vælg fra menuen i højre side en vandstand og se, om området bliver oversvømmet, og ved hvilket havniveau det sker. Supplér analysen ved at se på højvandshændelserne, der kan klikkes til i højremenuen. Vælg et scenarie og en returperiode, og beslut om resultatet skal vises for år 2050 eller 2100.

Hvis den højvandsstand, der bliver vist på kortet, er over det havniveau, der gav oversvømmelser, så betyder det, at havvand i dette tilfælde vil trænge ind i området. Da højvandshændelser ofte er kortvarige, vil vandet ikke kunne nå at oversvømme hele det viste område. Havvand på land viser altså "worst case scenario" for en given vandstand. Ved at sætte vandstanden til samme niveau som højvandshændelsen kan du nemt få visualiseret, hvilket område der bliver berørt.

 

Det kan værktøjet også
Værktøjet har en række informationslag, der kan hentes frem som et supplement. Her kan du blandt andet se:

 

  • kysttyper
  • kystbeskyttelse
  • højvandsstatistik

 

Derudover har værktøjet nogle hjælpeikoner øverst til venstre:

 

info Få informationer om et valgt punkt, for eksempel koten
 
info Lav en udskrift af det, der vises på skærmen

 

Kommentarer modtages gerne på

LOADEMAIL[klimatilpasning]DOMAIN[mst.dk]