Energinet planlægger fremtidens smarte elforsyning
Del artikel Print

Energinet planlægger fremtidens smarte elforsyning

El-transmissionsnettet kan betragtes som elektricitetens ’motorveje’, som sikrer transporten af elproduktion ud til de enkelte forbrugsområder og til og fra vores nabolande.

 

El-transmissionsnettet består overvejende af luftledninger, som erfaringsmæssigt modstår selv kraftige storme. Udfald er relativt sjældne og skyldes som regel lynnedslag eller isslag. Andelen af kabler i jorden er gennem de seneste år vokset, hvilket gør transmissionsnettet endnu mere robust overfor vejrmæssige forhold. Transmissionsnettet planlægges og udbygges, så en høj forsyningssikkerhed kan opretholdes, også ved udfald. Hertil bidrager også nye udlandsforbindelser. El-transmissionsnettet er derfor ikke specielt sårbart i forhold til vejr og vind.

 

Energinet, der ejer, driver og planlægger elinfrastrukturen, har derfor ikke fundet behov for at ombygge transmissionsnettet, men laver løbende risikovurderinger for at tilpasse sig klimaændringerne, hvis nødvendigt.

 

Når Energinet fastlægger løsninger for konkrete nye transmissionsanlæg, underkastes de en certificeret Asset Management (ISO 55001) procedure. Som led heri foretages der altid risikovurderinger, herunder også i forhold til oversvømmelser og andre klimarelaterede risici. På den måde sikrer man sig, at transmissions- og driftssystemer bygges, så de kan modstå de forventede klimaforhold i de mange år, som de skal bruges, sådan, at elsystemet opretholder den meget gode forsyningssikkerhed i Danmark.

 

Mere vind- og solenergi skaber udfordringer
Den voksende andel af el fra vind- og solanlæg betyder, at Energinet planlægger et eltransmissionssystem, der kan håndtere den fluktuerende elproduktion for vind- og solkraft, uden at det går ud over forsyningssikkerheden og et velfungerende energimarked. Ud over at balancere el-systemerne i forhold til el fra vind og sol, handler det også om at optimere vindkraftens markedsværdi.

 

Vindkraftens markedsværdi optimeres blandt andet gennem udbygning af transmissionsledninger til nabolandene for at styrke den internationale infrastruktur og koble de nationale el-markeder. Dermed kan disse markeder i endnu højere grad afdække hinanden og udveksle overskudsproduktion. Internt i Danmark handler det først og fremmest om at øge fleksibiliteten, både i forhold til de øvrige el-produktionsenheder og i forhold til efterspørgslen.

 

Det såkaldte ’smart-grid’ spiller en central rolle i strategien for at øge fleksibiliteten i el-infrastrukturen. ’Smart-grid’ kaldes også det ’intelligente’ el system, der samtænker og koordinerer produktion, transport og styring af elforbruget. Smart-grid indebærer blandt andet, at el-anvendende aktiviteter udlignes over døgnet gennem prisdifferentiering og smart teknologi, samt at oplagre eller ’veksle’ strøm fra sol og vind gennem ny batteriteknologi, varmelagre og varmepumper.

Senest redigeret: 29-10-2019