Oversvømmelser er den største trussel
Del artikel Print

Oversvømmelser er den største trussel

De senere års store oversvømmelser fra skybrud og stormflod har lokalt påvirket el-forsyningen i ramte områder. Mest udsatte er de små kabelskabe, der står rundt om på villavejene, og som er sårbare ved oversvømmelser.


Kommer der vand ind i kabelskabene, afbrydes forsyningen - ikke kun til den eller de forbrugere, der får elforsyningen fra dette punkt, men også tilbage i nettet til nærmeste sikring, så det går typisk ud over mange forbrugere. Retablering af elforsyningen skal afvente, at de elektriske installationer skal tørre igen, og da mange kabelskabe i disse situationer ofte er ramt samtidig, kan der gå flere dage, før forbrugerne har strøm igen.


Også lavtliggende husinstallationer på vægge og i kældre er sårbare over for oversvømmelser. Ansvaret for at beskytte dem påhviler den enkelte husejer.


Distributionsselskaberne i mange områder har efterfølgende gennemført screeninger for at identificere udsatte områder. Her har man mange steder opstillet forhøjede kabelskabe, samt i enkelte tilfælde hævet 10 kV-stationer for at imødegå oversvømmelser. Der er også eksempler på, at der i kommunalt regi er etableret mindre digeanlæg for at beskytte elinstallationer.


Luftledninger kabellægges
At luftledninger i distributionsnettet er sårbare over for kraftige storme, viste sig blandt andet ved december-orkanen i 1999. Siden da har elselskaberne fremskyndet kabellægningen af el-distributionsnettet frem til forbrugerne. Langt de fleste af de tidligere luftledninger er i dag lagt i jorden, hvor de ligger godt beskyttede mod vejr og vind. Det vil betyde færre fejl og udfald som følge af stormskader i denne del af systemet.

Senest redigeret: 29-10-2019