Ti gode råd: Godt begyndt – halvt fuldendtFrits Ahlefeldt
Del artikel Print

Ti gode råd: Godt begyndt – halvt fuldendt

Gode råd og overvejelser til gennemførelse af klimatilpasningsprojekter

 

På to heldagsworkshop i juni 2019, én i Øst- og én i Vestdanmark med deltagelse af kommuner, faciliterede Miljøministeriets daværende rejsehold for oversvømmelser og erosion en drøftelse af, hvilke overvejelser man i kommunerne skal være særligt opmærksomme på, når man skal i gang med et klimatilpasningsprojekt. Nedenstående opsamling er baseret på udsagn og erfaringerne fra workshoppen.  

 

1. Skab politisk ejerskab

Læs mereLuk

 

2. Skab en overordnet vision for projektet 

Læs mereLuk

 

3. Del projektet op i faser 

Læs mereLuk

 

4. Udarbejde en projektplan og følg op på denne

Læs mereLuk

 

5. Sikre en klar projektorganisering 

Læs mereLuk

 

6. Skab en fælles forståelse af projektet 

Læs mereLuk

 

7. Overvej brugen af rådgivere 

Læs mereLuk

 

8. Sæt tid af til at styring og kvalitetstjek af rådgivere 

Læs mereLuk

 

9. Lav tidlig og ærlig inddragelse af eksterne aktører 

Læs mereLuk

 

10. Udarbejd kommunikationsplan

Læs mereLuk

 

Senest redigeret: 01-06-2021