Kun skybrud fylder skaterbanen i Roskilde

Kort om projektet

Langt de fleste dage fungerer Rabalder Parken i Roskilde som skaterbane og rekreativt område. Men parken er i virkeligheden et stort anlæg for afledning af regnvand. Statistisk set vil det ske en gang hvert 10. år, at anlægget bliver helt fyldt op med vand.
Status

Skaterne rykkede ind i 2012

Mellem festivalpladsen og Roskilde midtby ligger Musicon. Den nye bydel er sikret mod ekstreme regnskyl af et anlæg, der samtidig har stor rekreativ værdi.
Med Rabalder Parken har den nye bydel Musicon i Roskilde fået en beskyttelse mod konsekvenserne af klimaforandringerne, der samtidig har stor rekreativ værdi.

Anlægget blev indviet i august 2012 og fungerer både som skaterpark og tjener en række andre rekreative formål.

- Udgangspunktet var, at regnvandet skulle holdes på overfladen og bruges som et kreativt element, siger plan- og projektchef Kirsten Toft, Roskilde Forsyning.
Læs mere Luk
Baggrund

Ny kreativ bydel i Roskilde

Mellem festivalpladsen og midtbyen opfører Roskilde Kommune et nyt byområde. Da bygningerne alligevel skulle klimasikres, opstod tanken om en skaterpark.
Musicon er navnet på en ny del af Roskilde. Bydelen ligger mellem festivalpladsen og Roskilde midtby. Roskilde Kommune valgte at tænke klimatilpasning med under etableringen.

Først og fremmest ønskede kommunen at beskytte de nye boliger, erhvervsejendomme og uddannelsesinstitutioner mod skybrud.

Samtidig havde kommunen en ambition om, at de nye regnvandsanlæg skulle blive til gavn for borgerne også på de mange dage, hvor regnen ikke vælter ned fra oven.
Læs mere Luk
Løsning

Inspireret af flodlejer

Som en slange bugter en lang kanal sig gennem landskabet. Den munder ud i tre bassiner, som efter tur bliver fyldt op i tilfælde af ekstremt kraftig regn.
Anlægget er på 40.000 kvadratmeter. Det består af en 445 meter lang kanal, der munder ud i tre regnvandsbassiner i den sydlige del af området.

Kanalen bugter sig om en slange gennem landskabet – inspireret af de amerikanske 'snake runs' - udtørrede flodlejer, som skatere kører i. De tre bassiner, der kaldes Søen, Engen og Bowlen, udgør et hierarki. Som navnet antyder, er der ofte vand i Søen.

Ved kraftigt regnvejr løber vandet over, så også Engen, der normalt fungerer som rekreativt område, gradvist oversvømmes. Når Engen er fyldt op vil vandet til sidst også begynde at fylde Bowlen op.

Langt størstedelen af tiden vil Bowlen, der fungerer som skaterpark, være tør. Statistisk set bør det kun ske en gang hvert 10. år, at alle tre bassiner bliver fyldt op. Anlægget er med andre ord dimensioneret til en 10-årsregn.

Bassinerne dækker et område svarende til en fodboldbane. Søen har et volumen på cirka 1.000 kubikmeter vand, mens det samlede anlæg er i stand til at rumme 23.000 kubikmeter vand. Det svarer til vandet i cirka 10 svømmehaller. Der er mulighed for at pumpe regnvandet op og lede det ud til Roskilde Fjord.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Hængekøjer, rutsjebaner og trampoliner

Skaterparken er meget iøjnefaldende, men Rabalder Parken indeholder samtidig en lang række andre rekreative tilbud for borgere i forskellige aldre.
Roskildes skatere har fået et nyt tilholdssted, og samtidig er indbyggerne i den nye bydel sikret godt mod oversvømmelser.

Samtidig er der opstået en række andre rekreative muligheder. Overskudsjord fra anlægsarbejdet er udnyttet til at skabe bakker, der inviterer til, at borgerne opholder sig på dem. For eksempel er der opsat grill, så det er let at holde picnic.

Der er også blevet plads til en lang og bred rutsjebane, nedgravede trampoliner og hængekøjer.

- På den måde er der skabt et lokalt samlingssted i en helt ny bydel ud af et nødvendigt teknisk anlæg, siger Kirsten Toft, plan- og projektchef i Roskilde Forsyning.
Læs mere Luk
Finansiering

Merudgift på 10 millioner kroner

Ved at kombinere regnvandshåndtering med andre formål har Roskilde fået en billig skaterpark og rekreative områder.
Anlægget har et samlet budget på 35 millioner kroner, hvoraf størstedelen af finansieringen er betalt af Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning.

Udgiften til hele anlægget er cirka 10 millioner kroner højere end det, som bygherrerne kunne være sluppet med ved at bygge et anlæg, der kun skulle håndtere regnvandet.

- Omvendt er det et langt mindre beløb, end hvad det ville koste at anlægge en lignende park til rekreativ brug alene, siger Kirsten Toft, der er plan- og projektchef i Roskilde Forsyning.

Lokale og Anlægsfonden har støttet projektet med 2,5 millioner kroner. Også Foreningen Roskilde Festival samt Nordea-fonden har ydet støtte.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Klar fordeling af ansvaret

Roskilde Forsyning står for håndteringen af regnvand, mens kommunen klarer den daglige vedligeholdelse af skaterparken og de rekreative områder.
Roskilde Forsyning har ansvaret for den tekniske del af anlægget, mens Roskilde Kommune står for den rekreative del.

- Det er vigtigt at have ansvaret og den økonomiske fordeling klart fra starten mellem kommune og forsyningsselskab, når man går ind i så et stort projekt, siger Kirsten Toft, plan- og projektchef i Roskilde Forsyning.

- Det gælder ikke mindst udgifterne til vedligeholdelse. Vi har fulgt princippet 'keep it simple'. Det betyder, at Roskilde Forsyning tager sig af, at selve anlægget virker efter hensigten og for eksempel rydder op efter en ekstremregn, mens Roskilde Kommune tager sig af den daglige vedligeholdelse af aktivitetsområdet.

Rabalder Parken er tegnet af GHB Landskabsarkitekter.
Læs mere Luk
Barrierer

Forurening i undergrunden

Der har tidligere været såvel losseplads som betonvarefabrik på grunden, hvor Rabalder Parken ligger. Det har stillet krav til håndteringen af jord under anlægsarbejdet.
Arealet hvor Rabalder Parken ligger, har tidligere været brugt som såvel losseplads som betonvarefabrik. Det betyder, at jorden er forurenet. Der findes gas i den og affald i 7 meters dybde.

- Derfor skulle vi finde en løsning, der krævede et minimum af gravearbejde, siger Kirsten Toft, plan- og projektchef i Roskilde Forsyning.

En anden udfordring har været, at anlægget skulle dimensioneres anderledes, end man normalt ville vælge for et anlæg til håndtering af regnvand.

For eksempel ville regnvandskanalen normalt være smallere og retlinet i stedet for den brede, slangede form, som er valgt i Rabalder Parken.
Læs mere Luk