Fra betonkanal til blå-grøn klimatilpasning i Singapore

Kort om projektet

Bishan-Ang Mo Kio Park er Singapores blå-grønne flagskib inden for klimatilpasning. Det 3 kilometer langstrakte område rummer varierede rekreative muligheder, stor variation i flora og fauna, bassiner til rensning af regnvand, der tilføres området og øget kapacitet, der kan håndtere de stigende nedbørsmængder fra oplandet.
The Kallang River var på strækningen tidligere en simpel betonkanal til bortledning af regnvand. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem parkorganisationen Nparks og forsyningsvirksomheden PUB og har krævet et nyt samarbejde mellem organisationerne. Anlægsperioden var 2009 til 2012 og projektsummen 340 millioner kroner. Rambøll Atelier Dreiseitel var hovedrådgiver.
Status

3 millioner besøgende om året

Mange aktører – statslige, private og borgergrupper – sikrer, at Bishan-Ang Mo Kio Park er velfungerende og har mange tilbud og faciliteter.
Bishan-Ang Mo Kio Park ligger centralt i bystaten Singapore. De første skridt til projektet blev taget i 2006, og anlægsperioden var fra 2009 til 2012, hvor parken blev åbnet. Parken er i fuld drift og fremstår i dag som et modelprojekt for multifunktionelle anlæg, der kombinerer klimatilpasning med rekreative muligheder og bynatur. 3 millioner besøgende hvert år og mange internationale priser understreger dette.
Projektet er et af 57 projekter under Singapores ”ABC Waters Masterplan”, som bedst kan beskrives som en national handlingsplan for vandområdet.
Læs mere Luk
Baggrund

Mangel på vand og natur

Med 5,5 millioner indbyggere er Singapore verdens tættest befolkede land med både klimaudfordringer og stor efterspørgsel på rekreative muligheder.

Singapore oplever stigende nedbørsmængder, der årligt er mere end tre gange så høje som i Danmark, nemlig cirka 2.600 millimeter. Man har inden for de sidste 10 år oplevet ekstreme regnhændelser med omkomne og store skader, blandt andet på den fashionable Orchard Road, og Singapores infrastruktur til vandhåndtering er under pres. Singapore har samtidig en national udfordring med at skaffe vand. Efterspørgslen på rekreative muligheder, klimatilpasning og sikring af vandforsyningen står højt på den nationale dagsorden og fungerer som drivkræfter for projekter som Bishan-Ang Mo Kio Park. Kallang River var på strækningen omkring Bishan-Ang Mo Kio Park lagt i en beton-kanal, der på grund af øget belastning fra stigende nedbørsmængder i oplandet havde brug for større kapacitet og en generel modernisering. Tilsvarende havde Bishan Park, der omkransede betonkanalen, brug for en opgradering.
Læs mere Luk
Løsning

Kan rumme 40 procent mere regn

Ved hjælp terrænreguleringer og ved at skabe et naturligt flodforløb har man øget Kallang Rivers kapacitet til at bortlede regnvand.
Kallang River var på strækningen før en 2,7 kilometer lang betonkanal. Den har efter omdannelsen fået et 3,2 kilometer langt bugtet og naturligt flodforløb. Vandføringskapaciteten er øget med reguleringer i terrænet. Disse muliggør, at floden kan stige kontrolleret over sine bredder. Før var der en hård grænse mellem betonkanal og park, men med projektet er der nu en glidende overgang mellem flod og park.

Særlige markeringspunkter med lys bliver aktiveret og advarer, når vandet forventes at stige ved store regnhændelser. Med projektet er strækningens kapacitet til at føre vand øget med 40 % i forhold til den gamle betonkanal.
Opstrøms på flodstrækningen er der etableret en rensesø, så vandkvaliteten er høj og understøtter mangfoldighed og variation i flora og fauna. I projektet fokuseres der på bæredygtighed, så træer, jord og betonelementer fra den nedbrudte betonkanal er anvendt i etableringen af det nye flodområde.
Recycle Hill, der er bygget af gamle betonelementer fra kanalen, er et spektakulært udsigtspunkt, der er med til at fortælle stedets historie.
Bishan-Ang Mo Kio Park har modtaget en lang række internationale priser, blandt andet WAF Landscape of the Year 2012.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Klimatilpasning giver stigende boligpriser

Øget vandføringskapacitet, legepladser og pædagogiske muligheder forenes og skaber merværdi i den helt brede betydning.

Fra projektets start har der været fokus på at involvere borgere i lokalområdet og dermed give dem ejerskab til området med de nye faciliteter. Mottoet ”Spend some meaningful time in the park – be an Nparks Volunteer” (frit oversat: ”Brug meningsfuld tid i parken – bliv frivillig”) opfordrer parkens brugere til at bidrage til at løse forskellige lettere driftsopgaver i parken.
Efterspørgslen på rekreative muligheder i den tæt bebyggede bystat er enorm, og nærhed til grønne, rekreative faciliteter påvirker også ejendomspriserne. Allerede da de første visualiseringer af projektet var tilgængelige, blev disse brugt af ejendomsmæglere. Efterfølgende har der været prisstigninger på 50 til 100 procent på lejligheder i området. Det årlige besøgstal i Bishan-Ang Mo Kio Park er over 3 millioner.

Parkens brugere fået adgang til de rekreative muligheder, som vandet giver. Der kan både fiskes og soppes, og man kan møde oddere og hejrer. Det er derudover en gængs opfattelse blandt myndigheder og organisationer, at områdets biologiske mangfoldighed er øget med 30 procent.
Læs mere Luk
Finansiering

Merinvestering giver merværdi

Singapores parkorganisation og forsyningsvirksomhed har samfinansieret Bishan-Ang Mo Kio Park.
Prisen for transformationen af parken på 62 hektar har været cirka 340 millioner kroner. Projektet er finansieret af de to organisationer, der havde ansvar for at skulle renovere henholdsvis parken og betonkanalen. Der er tale om en merinvestering i forhold til traditionelle løsninger, og i den indledende fase var der i organisationerne en holdning om, at det var et dyrt projekt.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Ildsjæle skaber udvikling

Drivkraften bag meget udvikling i Singapore er mangel på vand og beskyttelse af vandforsyningen. Dette er blandt andet håndteret i den nationale ABC-strategi (Active, Beautiful, Clean).
Projektet er i høj grad lykkedes på grund af ildsjæle i de to organisationer. Der har været borgerinvolvering i designprocessen, og frivillige, borgergrupper og 23 skoler medvirker aktivt. Efter beslutningen i de to organisationer fik landskabsarkitektfirmaet Atelier Dreiseitel (nu Rambøll) opgaven som hovedrådgiver. Firmaet har haft stor betydning for succesen og udformningen af det endelige projekt.
Læs mere Luk
Barrierer

Multifunktionelle løsninger kræver nye samarbejder

Singapore kender også silotænkning i de forskellige dele af organisationen, men udfordringerne er på den nationale dagsorden under ABC-strategien.
Projektet Bishan-Ang Mo Kio Park betyder ”flydende overgang” mellem såvel flod og park som de forskellige ansvarsområder, der er repræsenteret i projektet. Det betyder også, at der skal samarbejdes på nye måder i den daglige drift af området. Det er nemmere at slå græs med lige linjer end at følge vedligeholdelses-manualen fra et ”kreativt projekt”.
En vigtig del af ABC-strategien er at få både statslige og private aktører til at indarbejde den helhedsorienterede arbejdsform i organisationerne. Samarbejde i partnerskaber understøttes via 3P Partnership-fonden (3P = people, private and public).
Læs mere Luk