Del artikel Print
Danmark opruster til fremtidige oversvømmelser

Danmark opruster til fremtidige oversvømmelser

Finansloven 2023 øremærker ca. 190 mio. kr. til nyt varslingssystem.

Danmark er særligt sårbar over for de øgede mængder af vand, som klimaforandringer fører med sig. Det problem bliver med stor  sandsynlighed værre i fremtiden, i takt med at klimaforandringerne forværres.

 

Regeringen og partierne bag finanslov 2023 har derfor afsat 189,6 mio. kr. til at løfte opgaven med varsling af fremtidige oversvømmelser. DMI har siden 2022 været myndighed for at varsle oversvømmelser I Danmark, og skal nu frem mod 2026 udvikle et nyt IT system til varsling af oversvømmelser. Varslingssystemet skal hjælpe beredskab og borgere med at reagere i tide, når der er risiko for oversvømmelser ved f.eks. skybrud, stormflod, kraftig regn eller længerevarende regn.

 

Om et område oversvømmes afhænger af samspillet mellem talrige faktorer herunder lokale forhold som landskabets og kystens beskaffenhed samt vind og vejr – hvor meget nedbør er der faldet både inden for kortere og længere perioder, og hvor højt havet står. Det gælder især, når det trækker op til stormflod. Derfor bygger IT systemet på data fra flere forskellige myndigheder og aktører, herunder: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), Miljøstyrelsen (MST), Kystdirektoratet (KDI) og Danmarks Miljøportal (DMP).   

 

Kilde: DMI