Del artikel Print
Status på klimaforskningen i 2022

Status på klimaforskningen i 2022

Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) på DMI har samlet et overblik over status og resultater af de igangværende forskningsprojekter i 2022

Årsberetningen har til formål at give status for klimaforskningen og en bedre forståelse for det danske klimasystem og de klimaforandringer vi går i møde.

 

NCKF's forskning er opdelt i fire temaer: den grønne omstilling, understøttelse af klimatilpasning, det polare klima og kryosfæren og dekadisk klimavariabilitet og forudsigelighed i det nordatlantiske område.

 

I forhold til klimatilpasning kortlægges og understøttes behovet for forskning, som giver et konkret dansk perspektiv på den generelle stigning i ekstreme vejrhændelser, der forventes i et varmere klima på globalt plan.

 

- Vi stiller søgelyset ekstra skarpt på de ekstreme vejrhændelser, der kan true os fremover: ekstremregn, skybrud og stormfloder – og særligt de oversvømmelser, der kan komme, hvis flere hændelser sker på samme tid. Den ny viden bliver på sigt helt konkret anvendelig til planlægning - vi er netop på vej med en opdatering af Klimaatlas, som er vores udstillingsvindue, siger Rasmus Anker Pedersen, enhedsleder i Rigsfællesskabets Klima.

Den detaljerede viden om fremtidens danske klima bliver bl.a. efterspurgt i landets kommuner, der arbejder med langtidsinvesteringer i forhold til f.eks. kloakering og kystsikring.